3 สถานที่เติมพลังบุญรับปีใหม่ไทย

3 สถานที่เติมพลังบุญรับปีใหม่ไทย

ใกล้ถึงเทศกาลสงกรานต์ 2566 หรือวันขึ้นปีใหม่ไทยแล้ว มาเสริมสิริมงคลเติมพลังบุญกับ 3 สถานที่เสริมดวงรับสิ่งดี ๆ เมก้าเกมจึงขอมาแนะนำไว้ 3 สถานที่ ดังนี้

3 สถานที่เติมพลังบุญรับเทศกาลสงกรานต์ 2566

  • วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
  • พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ
  • ท้าวเวสสุวรรณ วัดจุฬามณี

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า วัดพระแก้วเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรเรียกได้เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของประเทศไทย แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ

เป็นประติมากรรมลอยตัวรูปช้าง 3 เศียร เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญและโดดเด่นแห่งหนึ่งของจังหวัดสมุทรปราการ

ท้าวเวสสุวรรณ วัดจุฬามณี

สำหรับผู้ที่บูชาท้าวเวสสุวรรณด้วยการกราบไหว้ และนำคุณธรรมของตัวท่านไปปฏิบัติด้วยจะช่วยส่งผลให้เจริญก้าวหน้า และร่ำรวย มีความสุขอย่างแน่นอน

เพิ่มเพื่อนสล็อตเมก้าเกม