4 วิธีทำบุญแผ่กุศลให้ถึงเจ้ากรรมนายเวรแบบเน้นๆ

4 วิธีทำบุญแผ่กุศลให้ถึงเจ้ากรรมนายเวรแบบเน้นๆ

ในบางครั้งของชีวิตอาจจะมีเหตุที่ทำให้ชีวิตมีปัญหา เกิดความยุ่งยากวุ่นวายเสียหายหรือเกิดเรื่องโกลาหลร้อนใจอาจจะเป็นเพราะ มีเจ้ากรรมนายเวร คอยติดตามหรือ คอยอาฆาตพยาบาทจึงทำให้วิถีชีวิต มีปัญหาและมีอุปสรรคต่าง ๆ ก็เป็นได้ วันนี้เมก้าเกมมีวิธีทำบุณแผ่กุศลถึงเจ้ากรรมนายเวรที่ได้ผลตามทันทุ่ดสุดมาฝากกัน 4 วิธีทำบุญแผ่กุศลให้ถึงเจ้ากรรมนายเวรแบบเน้นๆ ได้แก่

4 วิธีทำบุญให้แก่เจ้ากรรมนายเวรแบบเน้นๆได้ผลเร็ว 

  1. ถวายสังฆทาน
  2. ถวายผ้าไตรจีวร
  3. ถวายพระพุทธรูป
  4. ไถ่ชีวิตโคกระบือ

1. ถวายสังฆทาน

ถวายสังฆทาน มีข้าว น้ำ อาหารต่างๆ หรือจะเป็นยารักษาโรคก็ได้ การถวายสังฆทานมีผลมากมีอานิสงส์มาก ผลบุญกุศลจะทำให้เจ้ากรรมนายเวรพ้นจากความทุกข์ต่างๆเมื่อเขาได้รับบุญแล้วเขาจะได้อโหสิกรรมให้แก่เรา

2. ถวายผ้าไตรจีวร

การถวายผ้าไตรจีวรเป็นอีกบุญกุศลอย่างหนึ่งที่ทำให้ เกิดอานิสงส์ยิ่งใหญ่ การถวายผ้าไตรจีวรนั้นมีอานิสงส์ทำให้เกิดความอิ่มเอิบบริบูรณ์ด้วยผิวพรรณวรรณะที่ดี หรือมีเสื้อผ้าอาภรณ์เครื่องนุ่งห่มที่สวยงาม ดังนั้นเมื่อถวายผ้าไตรจีวรแล้วจะทำให้เจ้ากรรมนายเวรคนจากความทุกข์ทั้งปวง

3. ถวายพระพุทธรูป

การถวายพระพุทธรูป ก็จัดว่าการสร้างพระพุทธรูปนั้น เปรียบเสมือนตัวแทนพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องสักการะบูชาดังนั้นบุญการถวายพระพุทธรูปจึงให้ผลมากมีอานิสงส์มากเช่นกัน ทำให้เคราะห์กรรมบางอย่างที่นอกจากเกี่ยวกับเจ้ากรรมนายเวร พลอยหมดไปสิ้นไปได้อีกด้วย

4. ไถ่ชีวิตโคกระบือ

การไถ่ชีวิตโคกระบือหรือการปล่อยชีวิตสัตว์ให้เป็นทานเช่นปลาหน้าเขียง ในบุญข้อนี้เหมือนให้ชีวิตสัตว์ให้เขาได้มีอายุยืนต่อไป รอดพ้นจากความตาย วันนี้ก็มีอานิสงส์มากเป็นบุญอันยิ่งใหญ่เช่นกัน มีผลทำให้เจ้ากรรมนายเวรหรือโรคภัยไข้เจ็บบางอย่างค่อยๆหมดไปจากตัวเรา

เวลาทำบุญแล้วให้อธิษฐานว่า

“ด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้กระทำแล้วนี้ขอให้ เจ้ากรรมนายเวร คู่เวรคู่กรรมทั้งหลาย ที่เคยล่วงเกินกันมา ตั้งแต่อดีตชาติก็ดีปัจจุบันชาติก็ดี ด้วยความตั้งใจก็ดีมิได้ตั้งใจก็ดี ขอให้ท่านทั้งหลายที่รู้ในผลบุญแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้กระทำแล้ว ท่านทั้งหลายที่ปรารถนาในผลแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้กระทำแล้วจงได้รับรู้อนุโมทนาในบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้กระทำแล้วนี้ด้วยเถิด หากท่านทั้งหลายไม่สามารถอนุโมทนาในบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้กระทำแล้วนี้ได้ ขอให้ท่านพญายมจงเป็นพยาน ในผลแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้กระทำแล้วนี้ หากท่านมีโอกาสได้พบกับเจ้ากรรมนายเวรของข้าพเจ้า ขอท่านได้โปรดบอกผลแห่งบุญนั้นที่ข้าพเจ้าได้กระทำแล้วให้เขาได้อนุโมทนา ในบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้กระทำแล้วด้วยเถิด ขอให้อโหสิกรรมซึ่งกันและกันอย่าได้มีเวรแก่กันและกัน อีกต่อไปด้วยเถิด ขอให้เขาทั้งหลายจงมีความสุข และพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงเถิด นิพพานะปัจจะโยโหตุ”

เพิ่มเพื่อนสล็อตเมก้าเกม