5 วิธีทำบุญให้เจ้ากรรมนายเวรด้านสุขภาพและการป่วยเรื้อรัง

5 วิธีทำบุญให้เจ้ากรรมนายเวรด้านสุขภาพและการป่วยเรื้อรัง

เมก้าเกมขอพาคุณมาดู 5 วิธีทำบุญให้เจ้ากรรมนายเวรด้านสุขภาพและการป่วยเรื้อรัง แต่สำหรับผู้ที่เจ็บป่วยอยู่แล้ว ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตาม นอกจากการรักษาด้วยแพทย์แผนปัจจุบัน การดูแลสุขภาพของตนเอง รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ออกกำลังกายแล้ว  ตามคติความเชื่อเพื่อบรรเทาความเจ็บป่วยให้ทุเลาลงอย่างที่ปฏิบัติต่อๆกันมา  คือ การสร้างบุญสร้างกุศลในรูปแบบต่างๆ  5 วิธีสร้างบุญ ชำระโรคกรรม เจ็บป่วยเรื้อรัง สุขภาพไม่แข็งแรง หมั่นทำบุญทั้ง 5 อย่าง โดยสม่ำเสมอ เชื่อ ช่วยบรรเทาโรคภัยไข้เจ็บได้

5 วิธีสร้างบุญ ชำระโรคกรรม เจ็บป่วยเรื้อรัง สุขภาพไม่แข็งแรง

  1. รักษาศีลข้อที่ 1
  2. งดเนื้อสัตว์ใหญ่
  3. ถวายยารักษาโรค
  4. หาเวลารักษาศีล 5 ศีล 8
  5. อุทิศส่วนกุศล

รักษาศีลข้อที่ 1

คือห้ามเบียดเบียนหรือฆ่าสัตว์ อย่างเคร่งครัด

งดเนื้อสัตว์ใหญ่

เช่น เนื้อวัว เนื้อกระบือ แต่สามารถบริโภคสัตว์เล็กสัตว์น้อยได้ตามปกติที่เป็นซากสัตว์และทำมาแล้ว อย่าไปสั่งฆ่า

ถวายยารักษาโรค

ทำบุญกับพระที่เจ็บป่วยอาพาธ โรงพยาบาลสงฆ์ โรงพยาบาลต่าง ๆ ช่วยเหลือคน หรือสรรพสัตว์ ที่ตกทุกข์ได้ยากหรือเจ็บป่วยบ่อย ๆ

หาเวลารักษาศีล 5 ศีล 8

สวดมนต์ปฏิบัติธรรม หรือฟังธรรมะบ่อย ๆ เกี่ยวกับความเจ็บไข้ได้ป่วย หรือมรณสติ

อุทิศส่วนกุศล

ทุกครั้งที่ทำบุญให้อุทิศส่วนกุศลให้กับสังขารร่างกายของตัวเอง ระบุชื่อ-นามสกุล และให้เจ้ากรรม นายเวรที่เคยเบียดเบียนเข่นฆ่า ทำร้ายร่างกายจิตใจ ส่งผลให้เจ็บป่วย ให้ระบุโรคที่เป็น หรืออาการที่เป็น ให้ทำบ่อย ๆ เจ้ากรรมนายเวรจะค่อย ๆ คลายลง อาการเจ็บป่วยอาจจะหายหรือทุเลาลง หรือไปเจอหมอดียาดี

ความเชื่อในกฎแห่งกรรมตามหลักพระพุทธศาสนานั้น ผู้ที่มักประสบด้วยโรคภัยไข้เจ็บ สุขภาพไม่แข็งแรง เป็นคนอายุสั้น มักจะเกิดจากเหตุของกรรม ทั้งกรรมในปัจจุบัน คือ การกระทำของตนเอง เช่น ไม่รักษาสุขภาพ รับประทานอาหารไม่มีประโยชน์ ไม่ออกกำลังกาย หรือ การกระทำอันเกิดจากการฆ่าสัตว์ เบียดเบียนชีวิต ซึ่งกรณีนี้ จะมีทั้งกรรมปัจจุบันและกรรมในอดีต  ทำให้ผู้กระทำต้องประสบเคราะห์กรรมเจ็บป่วยด้วยโรคภัยที่รักษาไม่หายขาด  กลับมาป่วยซ้ำๆ บางคนเป็นโรคเรื้อรังตั้งแต่ยังเด็กก็มี  บางคนอายุสั้น เชื่อว่าเป็นผลจากเศษกรรมของปาณาติบาต (กรรมจากการฆ่าสัตว์ การเบียดเบียนชีวิต) ที่สามารถให้ผลได้ จากการทำกรรมในชาตินี้ หรือ ชาติก่อนๆก็ตาม